Zwolnienia od podatku od nieruchomości na prowadzenie nieodpłatnej działalności

Zwolnienia od podatku od nieruchomości na prowadzenie nieodpłatnej działalności

Tym razem poruszona zostanie kwestia zwolnienia od podatku od nieruchomości lub od ich części zajętych na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. W doktrynie wyrażono pogląd, że powyższe zwolnienie ma charakter przedmioto-podmiotowy. Skutkuje to tym, że zwolnione od podatku są nieruchomości bądź ich części, jeżeli są zajęte (w tym najmowane czy dzierżawione) przez dany podmiot na dane cele (Podatki od nieruchomości, wyd. 3, 2009 r., prof. dr hab. Leonard Etel).

Musisz prowadzić wyłącznie działalność nieodpłatną

Zajmowane przez organizację pożytku publicznego nieruchomości będą zwolnione od podatku od nieruchomości, tylko w sytuacji, w której będą faktycznie zajmowane na działalność nieodpłatną. Wynika z tego, iż dana nieruchomość musi służyć prowadzeniu tylko i wyłącznie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Dlatego w sytuacji, w której dana nieruchomość służy jednocześnie działalności odpłatnej i nieodpłatnej nie ma podstaw do zwolnienia z podatku. Wynika to z tego, że przepis art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest przepisem szczególnym, wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, musi być więc interpretowany ściśle, rozszerzenia natomiast zakresu jego zastosowania jest niedopuszczalne. Pogląd ten podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 czerwca 2014 r. o sygn. II FSK 271/14. Zdaniem Sądu wynajęta część nieruchomości musi być faktycznie wykorzystywana na potrzeby prowadzenia statutowej działalności („Nieruchomość jest zajęta na prowadzenie takiej działalności wówczas, gdy jest wykorzystywana w tym celu”) by móc korzystać ze zwolnienia. Gdyby sam fakt jej posiadania miał do tego wystarczyć, przepis art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy brzmiałby inaczej.

Nie możesz pobierać nawet symbolicznej opłaty za prowadzenie działalności

Kolejną przesłanką, którą należy spełnić by móc skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy jest nieodpłatność prowadzonej działalności. Pobieranie jakiegokolwiek wynagrodzenia, nawet symbolicznego, które nie jest w stanie pokryć kosztów działalności, powoduje, że działalność przestaje być nieodpłatna, co tym samym skutkuje, że odpada podstawa do zastosowania zwolnienia z przepisu art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy.

Warto również pamiętać o tym, że organ podatkowy, nabrawszy wątpliwości co do okoliczności faktycznego zajęcia danej nieruchomości na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego może w ramach czynności sprawdzających przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa zwrócić się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji poddaje się w wątpliwość, a w dalszej kolejności nawet wszcząć z urzędu postępowanie wyjaśniające.

Jestem absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie jestem aplikantem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Moje zainteresowania zawodowe oscylują wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego (prawo zobowiązań, rzeczowe, rodzinne, spadkowe, autorskie).

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →